Dla naszych stałych klientów proponujemy system premiowy, dzięki któremu można uzyskać szereg atrakcyjnych rabatów.

System działa automatycznie. Przy pierwszej płatności przyznawane są punkty. Punkty zostają wymienione na rabat przy następnym zakupie. Przy drugiej płatności również przyznawane są punkty, które wymieniane są na rabat przy trzecim zakupie.

Tabela premiowa:
Wydane 1 zł = 1 punkt 

Wysokość rabatu jest zmienna. W premiowanych okresach wynosi nawet 1 zł za 1 punkt. Wtedy robiąc zakupy za 200 zł, otrzymujemy 200 punktów, które są wymieniane na rabat 20 zł przy następnym zakupie.

Obecnie wysokość rabatu za 1 punkt to 1 grosz. Robiąc zakupy za 200 zł, otrzymujemy 200 punktów, które są zamieniane na 2 zł rabatu przy następnym zakupie.

1. Ogólne informacje o programie lojalnościowym ABC Soczewki
Program lojalnościowy oferuje możliwość tańszego zakupu produktów za pomocą portalu ABC Soczewki

2. Uczestnictwo
Uczestnikiem programu lojalnościowego są osoby zarejestrowane w serwisie ABC Soczewki

3. Zasady naliczania punktów
§ Punkty są naliczane na podstawie kwoty pieniężnej (PLN) zamówienia. W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów według następującego przelicznika:
1zł = 1 pkt. gdzie suma jest zaokrąglana do wartości całkowitych (np. jeśli wartość zamówienia wynosi 117,6 zł = liczba punktów zdobytych w zamówieniu wynosi 117).

§ Punkty nie są naliczane łącznie z kosztem przesyłki Punkty są reprezentowane jako liczby całkowite.

4. Przelicznik wartości zamówienia na punkt
Przelicznik wartości zamówienia na punkty jest wykorzystywany przy naliczaniu punktów (oznaczonych statusem oczekujące), jakie klient otrzymuje w momencie złożenia zamówienia. Zasada naliczania punktów według Przelicznika wartości zamówienia na punkt została omówiona w punkcie "Zasady naliczania punktów" tego regulaminu.

5. Typy / statusy punktów
Punkty Oczekujące - są to punkty automatycznie przyznawane w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Punkty oczekujące, oczekują na weryfikację z naszej strony. Weryfikacja oznacza zmianę statusu punktów oczekujących na jeden spośród dwóch następnych statusów (zaliczone lub anulowane). Punkty oznaczone statusem oczekujące nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Zaliczone - są to punkty zatwierdzone przez nas. Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone nastąpi w momencie, kiedy wiadomo, że dana transakcja (zakup) została sfinalizowana. Punkty oznaczone statusem zaliczone są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Anulowane - są to punkty, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i zostały anulowane w momencie nie dojścia do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie). Punkty oznaczone statusem anulowane - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Wykorzystane - są to punkty, które klient wykorzystał do zapłaty za zamówione produkty. Punkty wykorzystane są uwzględnione w saldzie punktów klienta automatycznie w momencie płatności punktami za zamówienie. Punkty oznaczone statusem wykorzystane są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

6. Weryfikacja punktów
§ Poprzez weryfikację punktów rozumie się zmianę przez nas statusu punktów oczekujących przypisanych do konkretnej transakcji na jeden spośród statusów:
- zaliczone (zaliczenie punktów),
- anulowane (anulowanie punktów)
§ Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone lub anulowane jest nieodwracalna.
§ Czas weryfikacji punktów wynosi do 40 dni od daty złożenia zamówienia.
§ Punkty oczekujące zostają zaliczone, gdy:
§ wiadomo, że dana transakcja została sfinalizowana, czyli otrzymaliśmy zapłatę, a zamówiony towar został dostarczony lub odebrany osobiście przez klienta.
§ Punkty oczekujące zostają anulowane, gdy:
§ nie doszło do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów) lub transakcja została anulowana.

Saldo punktów klienta
§ Saldo punktów klienta jest obliczane według następującego wzoru:
Saldo punktów klienta = suma punktów zaliczonych - suma punktów wykorzystanych

§ Klient może wykorzystywać jedynie punkty określone jako saldo punktów klienta.
§ Wraz z dokonaniem zakupu saldo punktów zmniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów.
§ Saldo punktów jest wykorzystywane przy składaniu kolejnego zamówienia.
§ Przy zamówieniu zostanie wykorzystana liczba punktów z salda punktów wybrana przez użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia pod warunkiem, że saldo punktów jest większe od ilości wykorzystywanych punktów.
§ Wybrany rabat nie podlega dalszej modyfikacji - nie może być już być zmieniony dla danego zamówienia.
§ Saldo punktów może być zmienione przez administratorów systemu w przypadku anulowania zamówienia.
§ Punkty są przeliczane na rabat wyłącznie przy kolejnych zamówieniach.