Regulamin sklepu abcsoczewki.pl

I Postanowienia Ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego ABCSoczewki  jest  Zakład Optyczny Witold Siejka-Domański z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 8A, 45-065 Opole, NIP 754-101-12-43, Regon 530658947.
 2. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy ABC Soczewki.
 3. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
 4. Wszystkie ceny podane w ofercie sklepu internetowego ABCSoczewki są podane w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.
 5. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji  produktów i są własnością producentów.

II Zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zakres usług.

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego ABC Soczewki a także usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną oparte na niniejszym Regulaminie mają na celu umożliwienie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ABCSoczewki.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesłane.
 4. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 5. Istnieje możliwość zakupu bez rejestracji . W przypadku dokonania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Konto Klienta”.
 6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając.
 7. Dane osobowe klientów zbierane są tylko i wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane  zgodnie z przeznaczeniem i działalnością sklepu określoną w niniejszym regulaminie do czego również  zobowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 8. W celu właściwego korzystania usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu. użytkownik powinien posiadać: przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0. Włączoną usługę Java Script oraz aktywny adres e-mail.

 

III Warunki sprzedaży i składania zamówienia.

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów oferowanych na stronie sklepu internetowego ABCSoczewki.
 2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z klientem posiadającym zarejestrowane „Konto Klienta” jak i klientem niezarejestrowanym (nie posiadającym Konta Klienta).
 3. Klient nieposiadający konta (niezarejestrowany)  w celu zakupu towaru musi każdorazowo podać dane adresowe umożliwiające jego sprawną identyfikację i umożliwić bezproblemowe dostarczenie zakupionego towaru za pośrednictwem kuriera lub poczty, są to: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu i mieszkania, nazwa firmy (w wypadku przedsiębiorstw), adres e-mail, telefon.  
 4. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej ABCSoczewki można składać każdego dnia, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz 16, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dostępnym dniu roboczym.
 5. Informacje o towarach zamieszczone na stronie ABCSocewki nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 par.1 i art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Odpowiednie złożenie zamówienia składa się z następujących czynności:

a)      Wybrania towarów spośród prezentowanych na stronie internetowej ABCSoczewki

b)      Dodania ich do „koszyka”

c)       Wybrania sposobu zapłaty i dostawy

d)      Zalogowania się do Konta Klienta w przypadku gdy zamówienia składa Klient zarejestrowany

e)      Dopełnienia obowiązków zawartych w pkt.3 w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta niezarejestrowanego

f)       Kliknięcie opcji  zakupu.

 1. Przy zakupie przekraczającej wartość 200 PLN Sklep ABCSoczewki   zapewnia pokrycie kosztów przesyłki na obszarze Polski.

 

IV Formy płatności i realizacja zamówienia.

1         Istnieją następujące formy płatności w sklepie internetowym ABCSoczewki

a)      Przelew na rachunek bankowy

b)      Przy odbiorze (za pobraniem)

c)       Przy odbiorze osobistym (Optyk Siejka, Opole, ul. Reymonta 8A)

d)      Płatność kartą płatniczą/płatność kartą kredytową.

 2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest paragon fiskalny a na życzenie Klienta        wystawiana faktura VAT.

3. Zamówienia realizujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy (według warunków opisanych w dziale III pkt.4).

4. Czas realizacji zamówienia jest określany indywidualnie dla każdego towaru (informacja pojawi się przy opcji zakupu) i zależy od formy wyboru dostawcy.

5. Dostawę można zrealizować za pomocą: kuriera, poczty lub dokonać odbioru osobistego.

6. Lista dostępnych form dostarczenia towaru, wraz z ceną i orientacyjnym czasem doręczenia jest dostępna w opcjach realizacji zamówienia.

 

V Odstąpienie od umowy sprzedaży.

 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od jego zakupu bez podania żadnej przyczyny (warunki te reguluje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a)      Dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru.

b)      Bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów przesyłki do sprzedawcy).

VI Reklamacja.

1. Kupujący ma prawo do reklamacji soczewek w momencie przesłania wadliwych sztuk lub   pomyłki przy wysyłce.

2. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona pozytywnie kupujący musi  przedstawić dowód zakupu tych konkretnych soczewek. Muszą być one przesłane w nieuszkodzonym blistrze lub pojemniczku z płynem, którzy zapobiegnie ich wysuszeniu podczas transportu, w innym wypadku będzie niemożliwe stwierdzenie pierwotnej wadliwości soczewek. 

3.  Wszystkie nasze produkty objęte są dwuletnią gwarancją. W przypadku stwierdzenia wady prosimy o przesłanie produktu wraz z dowodem zakupu wraz z opisem wady i zawierającym numer zamówienia.

4. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez ABCSoczewki do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy ustalona zostanie zasadność roszczenia.

5. Reklamację można składać mailowo na adres… lub telefonicznie pod numer…

6. Odpowiedź na roszczenie reklamacji zostanie udzielona w terminie do 14 dni roboczych.

7. Przy zakupie soczewek klient zobowiązany jest ściśle stosować się do zaleceń lekarza,  optometrysty oraz producenta soczewek. Za wszelkie odstępstwa w ich stosowaniu, wynikające szczególnie ze świadomego, niekonsultowanego i samowolnego zastosowania innych od zalecanych soczewek i wywołujących z tego powodu negatywne skutki dla zdrowia, sklep ABCSoczewki nie bierze żadnej odpowiedzialności.

8. W razie komplikacji zdrowotnych wynikających z zakupu konkretnej partii  soczewek sprzedający ma prawo pisemnego potwierdzenia od lekarza(recepta) , że kupujący powinien nosić ten konkretny typ soczewek.

9. W przypadku stwierdzenia problemów zdrowotnych wynikających z twierdzenia Klienta, że nastąpiły one w wyniku zakupu soczewek, sprzedający ma prawo zażądać wglądu do dokumentacji medycznej.

10. W ramach reklamacji klient otrzyma dokładnie ten sam typ, który zakupił  za wyjątkiem soczewek Fresh Look.

11. Sklep ABCSoczewki nie bierze odpowiedzialności za powikłania zdrowotne wynikające z noszenia soczewek.

12. Przy zakupie soczewek klient zobowiązany jest ściśle stosować się do zaleceń lekarza,  optometrysty oraz producenta soczewek. Za wszelkie odstępstwa w ich stosowaniu, wynikające szczególnie z niekonsultowanego i samowolnego zastosowania innych od zalecanych soczewek i wywołujących z tego powodu pogorszenie ostrości wzroku lub poczucia komfortu sklep ABCSoczewki nie bierze żadnej odpowiedzialności.

13. W razie poczucia dyskomfortu lub pogorszenia ostrości wzroku wynikających z zakupu soczewek sprzedający ma prawo pisemnego potwierdzenia od lekarza (recepta) , że kupujący powinien nosić ten konkretny typ soczewek.

14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII Klauzula zgody na przetwarzanie danych.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja wszelkich zamówień złożonych w sklepie internetowym www.visionopticexpress.pl oraz mailowo wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

 

VIII Klauzula informacyjna.

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Salon Optyczny Vision Optic Express z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Gen. Grota Roweckiego 63.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/usługi.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Ponadto posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawne;

 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

IX Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nie objętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci sklepu ABCSoczewki mają dostęp do regulaminu w każdym momencie i widnieje on na stronie internetowej sklepu ABCSocewki.
 3. W razie sporu wynikłego z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny, działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożności dojścia do porozumienia, które będzie skutkowało wejściem na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu.
 5. O każdej zmianie w regulaminie klienci zarejestrowani w sklepie ABCSoczewki zostaną poinformowani za pomocą e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.