Jak wyszukiwać produkty?


Aby ułatwić zakup produktów w naszym sklepie staraliśmy się zaproponować jak najbardziej przejrzystą i intuicyjną formę ich wyszukiwania.

Można to zrobić na kilka różnych sposobów:

  •  poprzez wybór typu soczewek, np. jednodniowe,  dwutygodniowe, toryczne, progresywne itp.
  •  wyszukanie według marek
  •  wyszukanie według producentów
  •  skorzystanie z naszej wewnętrznej wyszukiwarki (prawa górna część ekranu) gdzie można wpisać konkretną nazwę, typ soczewek lub hasło tematyczne np. „progresywne”, „astygmatyzm”.